SISTEM ZA DOJAVU POŽARA

Sistem za dojavu i upravljanje gašenjem požara - protivpožarna centrala

CENTRALE ZA DOJAVU POŽARA su specijalno dizajnirane aplikacije za rano otkrivanje i gašenje požara, u svim privrednim oblastima, a naročito u industrijskim procesima, gde postoji visoka požarna ugroženost.

Oprema je prilagodljiva svim proizvodnim procesima.

Centrale imaju lep dizajn i visoku otpornost na različite uslove sredine

CENTRALE IMAJU VdS i <FM> ODOBRENJE

Centrale za dojavu i upravljanje gašenjem požara imaju
veliki broj mogućnosti, a ovo su neke od njih:

 • mogućnost upravljanja velikim brojem zona gašenja sa jednog mesta,
 • mogućnost kontrole preko web aplikacije sa udaljenih pozicija,
 • mogućnost integrisanja većeg broja panela,
 • mogućnost upravljanja različitim sistemima gašenja požara sa jednog mesta.

Široka paleta industrijskih detektora požara

 • Detektor plamena IR
 • Detektori plamena UV
 • Detektori toplote
 • Detektori toplote za visoke temperature
 • Baze
 • Pribor za održavanje
 • Robustandizajn, velikaotpornostna loše uslovesredine - IP67

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.