SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Sistem za gašenje požara vodenom maglom - ECONAQUA

Sistem za gašenje požara vodenom maglom Minimax ECONAQUA je specijalno dizajniran sprinkler sistem koji za cilj ima veliko smanjenje i uštedu količine vode za potrebne za gašenje požara. Tehnologija gašenja se ogleda u pokrivanju ugroženih zona vodenom maglom, raspršenom iz posebno dizajniranih mlaznica.

"EconAqua" je sinonim za sistem za gašenje požara niskim pritiskom, odnosno vodenom maglom, koji se temelji na sprinkler tehnologiji, sa akcentom na niskoj potrošnji vode tokom gašenja.

Sistem radi gotovo identično kao klasičan sprinkler sistem. U štićeni prostor se postavljaju mlaznice koje su blindirane topivom ampulom. Ampula puca na određenoj temperaturi npr 68°C, oslobađa put vodi koja se raspršuje preko deflektora mlaznice u prostor koji se štiti. Minimalni radni pritisak na mlaznici je 5.5 bar. Mlaznica štiti prostor u dijametru od 12m2. Sistem gasi požar lokalno na mestu izbijanja.

Prednost sistema ECONAQUA:

 • Značajno manji utrošak vode po jedinici štićene površine, sa sličnim efektom gašenja, što prouzrokuje
  velike uštede u prostoru i investicijama potrebnim za izradu bazena za smeštaj vode potrebne
  za gašenje. U ovom slučaju 1.9mm/min
 • Veličina kapljica uzrokuje znatno bolje rashlađivanje prostora kojise gasi zbog višestruko veće
  kontaktne površine, veća evaporacija- veće oduzimanje toplote iz prostora.
 • Vodene kapljice malih dijametara lako bivaju prenešene toplotnim kretanjem pregrejanog
  vazduha što povećava efekat gašenja
 • Veličina kapljica koje se raspršuju ne prelaze veličinu 1mm, za razliku od klasičnog
  sprinklera gde se su kapi većeg dijametra od 1mm.
Kvalifikaciji VDS CEA 4001 Sistem je odobren za gašenje požara kod rizika:
 • LH-rizici
 • OH1-rizici sve osim proizvodnih pogona
 • OH2 rizici parking garaže spratne i podzemne garaže

Ampule na mlaznici su debljine 3mm sa RTI faktorom manjim od 50

Prilikom pojave požara dolazi do pucanja mlaznice i opadanja pritiska u sistemu cevovoda , što registruje grupa presostata na alarmnom ventilu koja prenosi signal dojavi požara. Druga grupa presostata služi za aktivaciju glavne pogonske pumpe za održavanje potrebnog radnog pritiska za gašenje u sistemu.

Postoji još jedna grupa sigurnosnih presostata koji služe za održavanje potrebnog pritiska iznad 5.5 bara u stand by režimu , oni po potrebi aktiviraju pomoćnu Jokej pumpu za dopunu pritiska u sistemu.

Izvor napajanja sistema vodom moze biti dvojak:

Po potrebi mora se obezbediti rezerva vode za početnih 10 minuta gašenja požara po VdS CEA 4001. U zavisnosti od veličine sistema postavljaju se rezervoari od5-25m3. U slučaju postavljanja bazena mora se obezbediti odvod vode iz preliva i kod pražnjenja bazena

Drugi način povezivanja je na glavnu uličnu vododnu mrežu.

Po VdS CEA 4001 može se koristiti i priključak hidrantske mreže ukoliko za to postoje uslovi (min DN 80).

Povezivanje na gradsku mrežu se vrši preko BAMX Back flow preventera koji onemogućava povrat tehničke vode u instalaciju vodovoda. Preventer je izradjen od nerđajućeg čelika i opremljen sa dva posebna nepovratna ventila i membranskim ventilom za odkapavanje vode izmedju klapni. Ovaj nacin priključivanja je odobren po VdS CEA4001; DWGW

Sistem je opremljen i povratnim cevovodom za testiranje radne pumpe, kao i hvatačima nečistoća sa diferencijalnim manometrima za kontrolu protoka .

Pumpe za obezbedjenje radnog pritiska su snage od 7-30 kW u zavisnosti od veličine sistema. Potebni napon 380V.

Spajanje podstaničnog cevovoda se vrši preko Groove spojnica i spojevima na navoj.

Ovakav sistem je izuzetno praktičan za oblasti gde nemožemo obezbediti veće količine vode za gašenje, ili pak nemamo uslova za izgradnju bazena za skaldištenje vode potrebne za gašenje.

Značajne uštede se ostvaruju i smanjenjem mesta potrebnog za izgradnju bazena kao kod klasičnog sprinklera i same prostorije za smeštaj opreme. Takodje značajne uštede se ostvaruju i na smanjenju dijametra cevovoda potrebnog za gašenje

Firma VIR SISTEM doo je ovlašćeni partner nemačke firme VIKING GmbH & CO. KG. za projektovanje, ugradnju i servis sistema EconAqua

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.